2, 2G7X+723 4-1211, 4-1211, TV Tower Colony, Vidya Nagar, Hanamkonda, Telangana 506001