Police Training Centre, Tukmirpur Road Near Delhi, New Delhi, Delhi 110053