near Multani Chowk, Multani Chowk, Balmik Nagar, Park, Hisar, Haryana 125001